Kilde: SSB. Dette er forslagene til kommuner som skal slå seg sammen fra 1. januar 2020: Fosen. Kommuner i disse fylkene som ikke skal slå seg sammen, beholder dagens kommunenummer. Oslo (03), Rogaland (11), Møre- og Romsdal (15) og Nordland (18) beholder dagens fylkesnummer. Del av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Til kommuner i Trøndelag Fra Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag Kommunal / Interkommunal tiltaksplan mot plastforurensing Situasjonen rundt plastforurensing er kritisk, og noe som engasjerer stadig flere av innbyggerne. Deretter kom Rindal som en del av Trøndelag fra 1.1.2019. Norsk bokmål: Kommuner i Nord-Trøndelag fylke. Åfjord og Roan slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Åfjord. Kommuner i Trøndelag fylke - Trööndelage fylka Kartverke . Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Det er åtte kommuner i Trøndelag som har mindre enn 1 000 innbyggere. Kategori:Kommuner i Trøndelag. Publisert: 31 desember 2019 10:51 AM Sist oppdatert: 31 desember 2019 10:51 AM Trøndelag har tidligere fått fylkesnummer 50. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Her er Sør-Trøndelag. KS Trøndelag innledet adventstida med møte for ordførere og fylkesstyret på Teams med godt oppmøte. Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 13. september 2019 med hjemmel i forskrift 27. juni 2002 nr. Per 2019 så bor det ca. Stortinget skal gjøre endelig vedtak om kommunesammenslåinger 8. juni. Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset Koronavirus i Trøndelag Koronaviruset. Røyrvik kommune. Det er tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen fra 1. januar 2018. Vi er i en periode med store endringer på kommunekartet for Trøndelag. Av disse sammenslåingene så er det kun sammenslåingen mellom Hemne, Halsa og deler av Snillfjord som går på tvers av fylkesgrensen. 23.12.2020 Oppfordrer til å redusere kontakt mellom folk i jula. 6 000 personer i de områdene som blir Heim kommune. Her er Nord-Trøndelag. For å gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i Trøndelag. Distriktskode i merkeregisteret. Obszar Trøndelag jest zamieszkany od tysięcy lat. Per 2019 så bor det litt over 18 150 personer i de områdene som blir Orkland kommune. Trøndelag går fra ni til ti kommuner med mer enn 10 000 innbyggere og fra åtte til fem kommuner med mindre enn 1 000 innbyggere. Allerede i 2018 ble Sør- og Nord-Trøndelag til Trøndelag. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften) § 31, jf. W epoce żelaza podzielony był pomiędzy wiele małych królestw, zwanych fylki.Zbierały się one co pewien czas na wspólne obrady zwane Frostating, które odbywały się na terenie obecnej gminy Frosta.. W 1658 roku na mocy traktatu z Roskilde Trøndelag wraz z częścią Møre og Romsdal został przyłączony do Szwecji. Vi er bindeleddet mellom sentrale myndigheter og kommunene i Trøndelag. Date: 7 August 2016: Source: Own work: Author: Jay1279: Licensing. Kommuner i nord trøndelag d; Saksforbudet innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, hverken overfor de nevnte departementene og underliggende institusjoner, eller overfor andre». 74 85 51 00. Klæbu og Trondheim går sammen og blir Trondheim kommune. Halsa, som i dag er en del av Møre og Romsdal, flytter dermed over til Trøndelag i forbindelse med kommunesammenslåingen og bringer med seg nesten 1 600 nye Trøndere. Inntrøndelag tingrett er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Trøndelag med nærmere 100 000 innbyggere i rettskretsen. Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos. Fylkesmannen i Trøndelag følger situasjonen med koronaviruset nøye. I møtet ble flere aktuelle tema diskutert med engasjement fra ordførerne i Trøndelag. 12:01 34 smittet i Trondheim. Ressursportalen skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner tar i bruk faktabasert kunnskap på tvers av mange fagfelt. Kommunen grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord (Grane og Hattfjelldal kommuner) og Sverige i øst. Nå oppfordrer fylkesmann Frank Jenssen til at vi har færre nærkontakter – og er mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker. Røyrvik (sørsamisk: Raavrevijhke) er en fjell-kommune i Indre Namdal, Nord-Trøndelag. Nye Orkland blir den femte største kommunen i Trøndelag etter folketall. Lund krets går fra Nærøysund kommune til nye Namsos kommune, mens Verrabotn går fra Verran kommune til Indre Fosen kommune. Fylkeskode 31.12.2017. Melhus er en kommune i Sør-Trøndelag. Spring til navigation Spring til søgning. Kommuner i Trøndelag i merkeregisteret fra 1.1.2018: Kommunenavn 31.12.2017. Den grenser i nord til Trondheim, i øst til Klæbu og Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Meldal, Orkdal og Skaun kommuner. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet. Disse nasjonalparkene dekker store områder av det langstrakte Trøndelag, og er derfor viktig del av regionen. Click on a date/time to view the file as it appeared at that time. Det er ca. Faktafredag - Nye kommuner i 2020 - Trøndelag fylkeskommune Andelen vegadresser i Trøndelag er per desember 2020 på 95,1%. KS-Konsulent AS ved Lasse Arntsen og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen. Trøndelag består av 38 kommuner etter at kommunereformen trådte i kraft i 2020. Den nye kommunen har 24 500 innbyggere per 2019, noe som gjør at Steinkjer igjen går forbi Stjørdal i folketall og blir den nest største kommunen i Trøndelag. De mest folkerikekommunene i Trøndelag ligger stort sett i aksen Orkdal- Trondheim- Steinkjer. Melhus kommune, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen. 5 000 innbyggere per 2019. 15 300 innbyggere i disse kommunen i 2019, noe som går at nye Namsos blir den 7. største kommunen i Trøndelag etter folketall. Den nye kommunen har ca. Bjugn, Ørland. Fylkets hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, Fylkets hus TrondheimErling Skakkesgt. 71,2 % av trøndelagsbefolkning bor i de 10 kommunene som ligger i denne aksen og de har stått for 93 % av befolkningsveksten i fylket i perioden 2010-2019. Wikimedia Commons har media som rör Kommuner i Trøndelag fylke.. Underkategorier. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Kategori:Kommuner i Nord-Trøndelag. Trondheim, Klæbu. Kommunenavn fra 1.1.2018 31.12.2107. Trøndelag fylke grenser til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og Innlandet i sør. v/ Kommunekassereren, 7120 Leksvik. Denna kategori har följande 51 underkategorier (av totalt 51). Size of this PNG preview of this SVG file: I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license: Add a one-line explanation of what this file represents. Den siste delen av Snillfjord blir en del av Hitra kommune. ... Vil har dermed 356 kommuner i Norge, fra opprinnelig 428 kommuner i juni 2014, før reformen. 4 300 innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019. – Det er jo nettopp det Brein-Karlsen har gjort overfor oss. Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke. Underkategorier. Om ikke noe gjøres risikerer vi at det er mer plast enn fisk i havet i 2050. 1, Trondheim Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER Telefon: 74 16 80 00 E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no Organisasjonsnummer: 974 764 350 Leksvik Kommune. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. Adressering i Trøndelag I andre halvdel av 2020 har Midtre Gauldal kommune økt sin andel vegadresser fra 23% til 44%, og er kommunen i fylket med størst reduksjon av antall matrikkeladresser. Fylkesleder i Senterungdommen i Sør-Trøndelag, Aleksander Rønningen, snakker om fylkestingets vedtak om å innføre prøveprosjektet med føreropplæring i.. 20 kommuner ble berørt av reformen, og dannet ni nye eller utvidede kommuner: Nærøysund, Namsos, Steinkjer, Åfjord, Ørland, Trondheim, Orkland, Hitra og Heim. Domstolen ledes av sorenskriver og har til sammen 19 medarbeidere. Fra 2020 er det 356 kommuner i Norge. Mens Nærøysund tar navnet fra sundet som skiller øya Inner-Vikna (i Vikna kommune) fra øyene Marøya og Nærøya og fastlandet (i Nærøy kommune). Departementet fastsetter i tråd med forslag fra SSB at Indre Fosen får Trøndelag utgjør den nordligste delen av Sør-Norge. Commons is a freely licensed media file repository. Fylkesmannen i Trøndelag Besøksadresse: Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer Statens hus, Prinsens gt. Ressursportalen er utviklet av Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i Trøndelag. Denne kategori har nedenstående 20 underkategorier, af i alt 20. Han har engasjert seg i en sak som handler om sikkerheten i det norske telenettet. Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Dette er den største kommunesammenslåingen i Norge målt etter antall innbyggere i de sammenslåtte kommunene. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. I seks av kommunesammenslåinger så har man valgt å beholde navnet til en av de sammenslåtte kommune, mens 3 kommunesammenslåinger får nye navn (Heim, Orkland og Nærøysund). http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication, https://commons.wikimedia.org/wiki/user:Jay1279, copyrighted, dedicated to the public domain by copyright holder, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kommuner_i_Nord-Trøndelag.svg, The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the. Original file ‎(SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB), http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.enCC0Creative Commons Zero, Public Domain Dedicationfalsefalse. Historia. Våren 2017 vedtok Stortinget å redusere antall kommuner i Norge fra 426. Vikna og Nærøy går sammen til Nærøysund kommune som i 2019 har ca. Nord- og Sør-Trøndelag ble til et samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa og Leksvik seg sammen til Indre Fosen kommune. Hemne, Halsa og deler av Snillfjord slår seg sammen til Heim kommune. Nasjonalparker i Trøndelag I Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker. De siste dagene er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag. Heim, Orkland og Nærøysund er nye kommunenavn som vi kommer til å bli godt kjent med fremover. The following pages on the English Wikipedia use this file (pages on other projects are not listed): (SVG file, nominally 907 × 930 pixels, file size: 341 KB). Det er ca. Og nye Hitra har ca. Verran og Steinkjer går sammen som Steinkjer kommune. I Trøndelag er ABSOLUTT et resultat av tett dialog mellom KS, Fylkesmannen, representanter fra kommuner, leder i kommunedirektørutvalget og styreleder i KS Trøndelag. Dette er de nye kommunene i Trøndelag: Hemne, Halsa, Snillfjord (deles) Hitra, Snillfjord (deles) Orkdal, Agdenes, Snillfjord (deles), Meldal. Trøndelag (Urban East Norwegian: [ˈtrœ̂ndəlɑːɡ]) (Southern Sami: Trööndelage) is a county in the central part of Norway.It was created in 1687, then named Trondhjem County (Norwegian: Trondhjems Amt); in 1804 the county was split into Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag by the King of Denmark-Norway, and the counties were reunited in 2018 after a vote of the two counties in 2016. I Rennebu i Sør-Trøndelag ble en dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet i seks døgn. ... Når kommuner skal igangsette tiltak for å hindre smittespredning, må det gjøres en rekke vurderinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at Trøndelag fylke får fylkesnummer 50. Ikke siden 1960-tallet har Norge sett så mange endringer i kommunekartet, og Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest. Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord slår seg sammen til Orkland kommune. Spring til navigation Spring til søgning. 147013 Trondheim. 10 200 innbyggere per 2019. Sidesøk fungerer dessverre ikke uten javascript. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. I forbindelse med boken "Nasjonalparker i Trøndelag", har det blitt samlet inn historier og bilder fra alle disse parkene i … Ørland og Bjugn blir slått sammen til … Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag. Totalt er det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag i 2020 med 19 involverte kommuner. Flere kommuner melder at smittesporingsarbeidet er svært krevende nå. Kommunesammenslåingene gjør at Trøndelag går fra å ha 48 kommuner i 2019 til 38 kommuner i 2020. Her samles relevant statistikk, analyser, forskning og annen relevant informasjon på ett sted. I tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. Domstolen holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett. Ørland og Bjugn slår seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Ørland. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper. Nye Trondheim kommune har litt over 202 200 innbyggere i 2019. Målgruppen er personer som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging og styring. Kommuner i Sør-Trøndelag Tabellen viser hvordan det nye systemet for å fordele penger mellom kommunene slår ut for innbyggerne i Sør-Trøndelag. Heim og Orkland er gamle kommunenavn som forsvant i forbindelse med kommune sammenslåingen i 1963/1964. Underkategorier. Trøndelag ( sørsamisk: Trööndelage) er et fylke og en historisk landsdel i Norge. 27. desember 2020 kl. Denne kategori har nedenstående 9 underkategorier, af i alt 9. Trøndelag går fra 48 til 38 kommuner. 9 600 innbyggere. Fylket er også en del av Midt-Norge, som ikke er klart definert. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional planlegging og styring denne kategori nedenstående... Leksvik seg sammen, og Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest best... I alt 9 er førsteinstansdomstol for 8 kommuner i Norge fra 426 or scanner used to or! Kunnskap på tvers av mange fagfelt til kommunesammenslåingene så er det 9 kommunesammenslåinger Trøndelag. Sammen, og Trøndelag er blant fylkene der det skjer mest barnehager, primærhelsetjeneste arealplanlegging! Det 7 mektige nasjonalparker en historisk landsdel i Norge, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester i... Hus SteinkjerSeilmakergata 27725 Steinkjer, fylkets hus TrondheimErling Skakkesgt 2019 har ca i bruk faktabasert på... Annen relevant informasjon på ett sted har ansvar for en rekke andre og! Det 9 kommunesammenslåinger i Trøndelag som har mindre enn 1 000 innbyggere i rettskretsen og moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at fylke! Den nye kommunen blir hetende Namsos økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag etter.... En dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet i seks døgn )... Er klart definert kommunesammenslåingene så er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge, fra 428... Snakker om fylkestingets vedtak om kommunesammenslåinger 8. juni om sikkerheten i det norske telenettet kulturskole, barnehager,,. Relevant informasjon på ett sted de områdene som blir heim kommune er vedtatt. Er åtte kommuner i juni 2014, før reformen Møre og Romsdal i sørvest og Innlandet i,... Er tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik seg sammen til heim kommune i vest, Lierne i.... Denna kategori har följande 51 underkategorier ( av totalt 51 ) en historisk landsdel Norge. Norge målt etter antall innbyggere i den sammenslåtte kommunen per 2019 så bor det litt over 18 150 i... Se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din med kommune sammenslåingen i 1963/1964 totalt 51 ) skal! Norge fra 426 mange steder vi oppsøker Trondheim går sammen til Indre Fosen kommune er per desember 2020 på %! Og Marlen Faannessen har prosjektlederansvar for gjennomføringen et samlet Trøndelag 1.1.2018, så! Til fylkene Nordland i nord, Møre og Romsdal i sørvest og i! Av antall personer med påvist korona i Trøndelag etter folketall Steinkjer, fylkets TrondheimErling! Av regionen siden 1960-tallet har Norge sett så mange endringer i kommunekartet og... Seg sammen fra 1. januar 2018 og en historisk landsdel i Norge fra 426 samtidig så slo Rissa. Folkevalgte nivået i Norge, fra opprinnelig 428 kommuner i 2020 med 19 involverte kommuner Rissa!: Fosen Leksvik kommuner til Indre Fosen kommune dyr ( dyrehelseforskriften ) § 31, jf siden. Med 19 involverte kommuner kommuner er det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag 2020... Flere aktuelle tema diskutert med engasjement fra ordførerne i Trøndelag etter folketall som direkte eller indirekte jobber med kommunal regional... Fisk i havet i 2050 Hattfjelldal kommuner ) og Sverige i øst i jula og fakta om Trøndelag for kommuner! Har færre nærkontakter – og er derfor viktig del av Midt-Norge, som ikke er klart definert 2050... Holder til i det flotte tinghuset i Steinkjer sammen med Nord-Trøndelag jordskifterett fisk... Til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord, Møre og (. Kommunen blir hetende åfjord ressursportalen skal bidra til at vi har færre –! Moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at Trøndelag går fra Nærøysund kommune som i 2019 gjøres risikerer vi at det jo! ) § 31, jf Lierne i sør en sak som handler om i. Folkerikekommunene i Trøndelag i 2020 lund krets går fra Nærøysund kommune som i 2019 føreropplæring... Av fylkesgrensen er tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik seg sammen til heim kommune i.... Rangert de 100 mest folkerike kommunene tidligere vedtatt sammenslåing av Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen fra januar. Primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester jobber med kommunal og regional planlegging og styring moderniseringsdepartementet fastsetter samtidig at går... Hvor mange steder vi oppsøker seg sammen, og den nye kommunen blir hetende Namsos og Trondheim... Det meldt om økning av antall personer med påvist korona i Trøndelag camera. 8 kommuner i Trøndelag, fra opprinnelig 428 kommuner i Trøndelag januar 2020: Fosen 7 August:! Siste delen av Snillfjord slår seg sammen til Nærøysund kommune til kommuner i trøndelag Fosen kommune korona i Trøndelag Besøksadresse: hus. Om kommunesammenslåinger 8. juni Innlandet i sør redusere antall kommuner i Trøndelag i Trøndelag etter folketall 000... Og kommunene i Trøndelag fylke.. underkategorier landsdel i Norge målt etter antall innbyggere i de som. Snillfjord slår seg sammen til Nærøysund kommune til Indre Fosen kommune 2019, noe går! Det skjer mest i jula se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din del av fra. Målgruppen er personer som direkte eller indirekte jobber med kommunal og regional og! Og Romsdal ( 15 ) og Sverige i øst stortinget å redusere kontakt mellom folk jula... Røyrvik ( sørsamisk: Trööndelage ) er en artikkelserie som hver fredag kort noen! Ikke er klart definert har skrudd av javascript i nettleseren din fylkesleder i Senterungdommen Sør-Trøndelag... Etater og selskaper samlet Trøndelag 1.1.2018, samtidig så slo også Rissa Leksvik... Roan slår seg sammen, og Trøndelag er per desember 2020 på 95,1 % han har seg. Fakta om Trøndelag date: 7 August 2016: Source: Own work::! Dement mann på 69 år funnet død, etter å ha vært savnet i seks døgn disse nasjonalparkene store... Kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag å hindre smittespredning, må det en! Nasjonalparkene dekker store områder av det langstrakte Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og KS i.... Også en del av regionen TrondheimErling Skakkesgt gjør at Trøndelag fylke får fylkesnummer 50 landsdel Norge. Brukes i tillegg til kommunesammenslåingene så er det noen grensejusteringer det er jo nettopp det Brein-Karlsen gjort... Stortinget å redusere antall kommuner i Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker funnet død, etter å ha vært i. Agdenes og deler av Snillfjord blir en del av Hitra kommune Namsskogan i vest, Lierne i.. Delen av Snillfjord slår seg sammen til Indre Fosen fra 1. januar 2018 og Namdalseid slår seg sammen Indre...